Mabuchi Thailand Co. Ltd.

การบริการและผลิตภัณฑ์

บริษัท มาบูชิ (ประเทศไทย) และ บริษัท มาบูชิ (ประเทศกัมพูชา) จะสนับสนุนการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์และวัสดุสำหรับการบรรจุสินค้าหลายชนิด เราเป็นผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุสินค้า ในประเทศไทย และ ประเทศกัมพูชา
โดยวัสดุสำหรับการบรรจุสินค้าที่มีคุณภาพสูงจะถูกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และในระดับคุณภาพปานกลางจะนำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ หากคุณมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าชนิดไหนก็ตาม คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของเรา และติดต่อได้ที่ บริษัท มาบูชิ (ประเทศไทย) และ บริษัท มาบูชิ (ประเทศกัมพูชา)

  • การศึกษาและการออกแบบ
  • รูปแบบงานสั่งทำ (ผลิตตามความต้องการของลูกค้า)
  • ปริมาณไม่มาก