Mabuchi Thailand Co. Ltd.

ประวัติบริษัท

ตั้งแต่ ปี 1954 เราเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นรูปเป็นร่าง โดยเริ่มมีแผนกบรรจุภัณฑ์และดำเนินงานการบรรจุหีบห่อ ใน มาบูชิ คอร์เปอเรชั่น ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และหลังจากได้รับการอนุมัติจากบริษัทแม่ ในปี 1976 เราได้ขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อธุรกิจของลูกค้าเราทุกราย

โดยเราได้ดำเนินการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ตามลำดับดังนี้

Jun
2001

เริ่มดำเนินการครั้งแรก 3241 อาคารบอสส์ทาวเวอร์ ชั้น 2ห้อง 207 ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กทม.10110

ย้ายสำนักงานมายัง โรงงานสำโรง 2101 อาคาร พี ที เฮาส์ ห้อง 23 หมู่1 ถนนทางรถไฟสายเก่า ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัสมุทรปราการ 10270

August
2002

October
2002

เริ่มการผลิตโมดูลลังเหล็กที่โรงงานสำโรง

November
2002

เริ่มส่งออกโมดูลลังเหล็กไปยัง มาบูชิ คอร์เปอเรชั่น

October
2003

เริ่มก่อสร้าง โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี

April
2004

ทำการเปิดโรงงานใหม่ในอมตะนคร และเริ่มดำเนินการผลิต

July
2004

จัดส่ง Steel Pallet ให้แก่ลูกค้า บริษัท ฮีโน่ส์ ใน ประเทศไทย

September
2004

จัดส่ง โมดูลลังเหล็กให้กับลูกค้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

March
2005

สร้างมาบูชิ โรงงาน 2 ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร

December
2006

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 และระบบการบริหาร สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

May
2015

สร้างมาบูชิ โรงงาน 3 ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร

April
2017

We add factory of Mabuchi Cambodia at SANCO SEZ