Mabuchi Thailand Co. Ltd.

แร็คเหล็ก (แบบงานสั่งทำ)

แร็คในรูปแบบพิเศษที่ลูกค้าสามารถสั่งทำตามความต้องการได้ โดยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุเหล็กที่แข็งแรงในการผลิต ซึ่งสินค้าในรูปแบบนี้เป็นหนึ่งในบริการด้านบรรจุภัณฑ์ของพวกเรา สำหรับบางสินค้าที่มีลักษณะพิเศษที่ลูกค้าต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เหล็กในการขนส่ง โดยปกติ ทางบริษัทของเราก็จะแนะนำให้ใช้ แร็คเหล็ก , รถเข็นเหล็ก , พาเลทเหล็ก และลังเหล็กแบบพิเศษ สำหรับวัตถุประสงค์นี้
บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากเหล็กนี้ โดยทั่วไปจะมีความแข็งแรงและความทนทานมาก ซึ่งจะช่วยปกป้องสินค้าของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าที่อาจจะแตกหักได้ง่าย บรรจุภัณฑ์เหล็กเหล่านี้จะช่วยปกป้องสินค้าให้ถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น