ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 เป็นบริษัทด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งโรงงานผลิตแห่งแรกในประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันบริษัทมีพนักงานมากกว่า 300 คนและยังมีการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

มาบูชิ (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง มาบูชิ (ญี่ปุ่น) และมาบูชิ (ไทยแลนด์) ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้ให้บริการให้กับลูกค้า มาบูชิ (ไทยแลนด์) ได้ขยายเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของสำนักงานและโรงงานผลิตภายใต้ บริษัท สยามมาบูชิ จำกัดทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เป็นต้น

สำนักงานใหญ่ของ มาบูชิ (ไทยแลนด์) ในจังหวัดชลบุรีนั้น มีอิสระในการดำเนินงานไม่ขึ้นตรงต่อการดำเนินงานกับส่วนการบริหารอื่นๆ โดยที่ ทักษะและความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดและสนับสนุนจาก มาบูชิ (ญี่ปุ่น) บริษัทของเราได้นำเสนอและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้วัสดุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ การบรรจุภัณฑ์ สามารถกล่าวได้ว่า มาบูชิ คือผู้เชี่ยวชาญในนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์ เทคนิค วิธี ทักษะ กระบวนการและรวมถึงประสบการณ์ ต่างๆ อาทิ CKD Packing อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตสินค้า

เรามีทีมงานที่เชียวชาญและมีความรู้คอยให้คำแนะนำและบริการ ซึ่งรวมถึงการช่วยตอบโจทย์ ปัญหาของลูกค้าในด้านการบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า เราอย่างต่อเนื่อง

ด้วยระยะเวลาที่ผ่าน มาบูชิ ได้รับความเชื่อถือและได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของเราตลอดมา โดยการได้รับความไว้ใจและใช้บริการของเรามาโดยตลอด เราเชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบและความยึดมั่นในบริการของเราจะนำมาซึ่งสู่ความพึงพอใจและการสนับสนุนพวกเราตลอดไป

 • Name
 • Mabuchi Thailand Co. Ltd.
 • HQ
 • in Chonburi
 • Branch
 • Siam Mabuchi Co. Ltd.
 • Share
 • THB 143,734,000
 • Establish
 • 25 June 2001
 • Sales Detail
 • Making Steel Case, Crate, Pallet, Part and Packing Service
 • Director
 • 5 Person
 • Staff
 • 309 (107 + 212) Staff
 • Group Company
 • Mabuchi in Japan
  Mabuchi Singapore
  Mabuchi Package Malaysia
  Mabuchi Indonesia
  Mabuchi Cambodia

Mabuchi Thailand Co. Ltd.