สาสน์จากผู้บริหาร

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทเรา เกิดจากความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพของการบริการของเราที่มีต่อลูกค้าและด้วยการเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงและเป็นนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ “Mabuchi” (มาบูชิ) เชื่อมั่นและให้สัญญาในการให้บริการลูกค้าของเรา โดยเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอและคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าและพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยทำให้ลดต้นทุนและสร้างความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มาบูชิ ตั้งเป้าหมายที่จะนำวัสดุที่มีคุณภาพสูงและอุปกรณ์ต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อตอบโจทย์ของการบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ มาบูชิ ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารวมถึงพนักงานของเรา เรามั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนได้รับการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสนับสนุนให้พนักงานมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานในบริษัท

เร็วๆ นี้ มาบูชิ จะพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทในส่วนของการเพิ่มยอดขายและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นผู้นำของตลาดในทุกรอบด้าน

พันธกิจ

mission

  • ทำงานด้วยกระบวนการที่เป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
  • การให้บริการที่ตรงต่อเวลา
  • การพัฒนาในการบริการอย่างต่อเนื่องโดยที่ต้องไม่มีการร้องเรียนหรือความผิดพลาดในการบริการ

วิสัยทัศน์

vision

  • เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือสำหรับการตอบโจทย์ของการบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก
  • มาบูชิ เป็นธุรกิจการบรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนและรู้จักในตลาด
  • การขยายธุรกิจ การกระจายการลงทุนในส่วนต่างๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น